Systemy kominowe dla budownictwa jedno i wielorodzinnego zgodnie z dewizą „bezpieczny komin to bezpieczny dom”.

Cechą szczególną systemów kominowych i wentylacyjnych jako elementu budowlanego jest bezpośrednie sprzężenie produkt – jakość – bezpieczeństwo.