o firmie

Firma HUBIMAR zajmuje si? sprzeda?? materia?w budowlanych na terenie zachodniej Polski. Jeste?my autoryzowanym przedstawicielem znanych i cenionych firm z bran?y budowlanej. Sukcesywnie poszerzamy asortyment oferowanych towarw, a tak?e dostosowujemy dzia?alno?? do potrzeb i wymaga? naszych Klientw, ktrym oferujemy:

 

ikonka4FACHOWE DORADZTWO

Wieloletnie do?wiadczenie w bran?y i fachowa wiedza techniczna pozwalaj? nam pomc Klientowi dobra? produkt zgodny z jego oczekiwaniami

ikonka3WYCENA MATERIA?OWA

Chcia?by? wiedzie? ile b?d? kosztowa? Ci? materia?y budowlane? Masz ju? projekt swojego domu? Skontaktuj si? z nami! Sporz?dzimy Ci kosztorys budowy Twojego domu

ikonka2TRANSPORT

Centrum Budowlane Hubimar oprcz wysokiej jako?ci oferowanych materia?w budowlanych zapewnia profesjonalny transport wraz z roz?adunkiem na budowie.

ikonka1KRTKIE TERMINY REALIZACJI

Zapewniamy krtkie terminy realizacji zamwie?, gdy? wi?kszo?? materia?w posiadamy we w?asnym magazynie.

ikonka5POMOC TECHNICZNA

Ka?dy z naszych klientw otrzyma w naszym Centrum Budowlanym Hubimar pomoc techniczn? dotycz? zakupionych materia?w.

ikonka6WYSOKA JAKO?? TOWARW

Do?wiadczenie i uwagi klientw pozwoli?o nam na doborze bardzo wysokiej jako?ci materia?w.

Je?eli budujesz dom lub remontujesz mieszkanie Firma Budowlana HUBIMAR dostarczy Ci wszystkich potrzebnych materia?w najwy?szej jako?ci, po konkurencyjnych cenach. Nasi pracownicy wyja?ni? wszystkie Pa?stwa w?tpliwo?ci zwi?zane z nowoczesnym budownictwem.

W naszej ofercie znajd? Pa?stwo szerok? gam? produktw renomowanych firm z dostarczeniem materia?w w?asnym transportem na miejsce przeznaczenia. Przychodz?c do nas, mog? Pa?stwo liczy? na fachowe doradztwo oraz profesjonalne wykonanie us?ug. Zapewniamy kompleksow? obs?ug? w zakresie wykonawstwa pokry? dachowych z azbestu na budynkach przemys?owych i mieszkalnych .

Firma specjalizuje si? w wykonawstwie budynkw jednorodzinnych i pawilonw handlowo-us?ugowych pod klucz, wyka?czaniem wn?trz, robotami remontowymi oglnobudowlanymi.