ŚCIANY

sciany

Zdrowy klimat w pomieszczeniach – POROTON

Tysiące porów gwarantuje doskonały proces dyfuzyjny. Wilgotne powietrze, które powstaje przy gotowaniu, w czasie kąpieli lub czynnośc fizjologicznych człowieka odprowadzane jest dzięki porom na zewnątrz z pomieszczeń i nie pozostaje w ścianie. To znaczy, że o każdej porze roku panuje w pomieszczeniach domu odpowiednia temperatura.

Xella to systemy ścian zewnętrznych, suchej zabudowy, które zapobiegają ucieczce ciepła. Współczynniki przenikania ciepła bloczków „Ytong” są o wiele lepsze niż obecnie wymagane przez polskie normy budowlane.

Silka, jak wszystkie inne produkty wapienno-piaskowe jest repliką piaskowca – skały stanowiącej składnik skorupy ziemskiej. Składa się z tych samych minerałów, co naturalny piaskowiec.