Kosztorysowanie

Proponujemy kosztorysy budowlane

Chcia?by? wiedzie? ile b?d? kosztowa? Ci? materia?y budowlane? Masz ju? projekt swojego domu? Skontaktuj si? z nami! Sporz?dzimy Ci kosztorys budowy Twojego domu. Mo?esz liczy? tak?e na doradztwo budowlane.

Zajmujemy si? tylko materia?wk?. Daje nam to przewag? nad projektantami, ktrzy opieraj? si? g?wnie na katalogach cz?sto sprzed lat. Dlatego naszych kosztorysw budowy domu staramy nie opiera? na zestawieniach materia?w do??czonych do projektw. Kosztorysy budowlane przygotowujemy indywidualnie, wykorzystuj?c projekty domw dostarczone nam przez inwestorw.

Nasi doradcy s? zawsze na bie??co. Przygotowuj?c kosztorys budowy domu, nie zapomn? podpowiedzie? Ci z czego budowa? i na co s? promocje cenowe. Doradz? Ci po prostu, jak zbudowa? dom bezpieczny, przyjazny i niedrogi.

Dzi?ki nam zaoszcz?dzisz te? na budowie dowiesz si? na czym mo?na, a na czym nie warto oszcz?dza? buduj?c dom swoich marze?. Zawsze te? mo?esz si? do nas zwrci? z pro?b? o porad?.

Je?li interesuje Ci? cena lub masz jakie? pytania, skontaktuj si? z nami: