Us?ugi Graficzne

Wykonamy dla Ciebie us?ugi graficzne.

  • przygotujemy prac? do druku zgodnie z wymaganiami drukarni (spady, marginesy, konwersja na CMYK, zapis w dowolnym formacie i wielko?ci)
  • wykonamy plakat
  • wykonamy ilustracje (do ksi??ki, do fiszek, do gry), naklejki itp.
  • przeprowadzimy identyfikacj? wizualn? (rastrowe portrety)

Przyk?adowe projekty

Identyfikacje wizualne

Projekty postaci
Projekty ok?adek

Ok?adka dla ksi??ki Eweliny Gac

 

Planer ?lubny dla Ziele i Pastele wydrukowany

Tutaj s? obrazki wyst?puj?ce w ?rodku plannera.

Plakaty

 

Wi?cej prac znajdziesz tutaj

PORTFOLIO