pokrycia dachowe

pokrycia dachowe

pokrycia dachowe

dachowka_ceramiczna

W Centrum budowlanym HUBIMAR dost?pne s? pokrycia dachowe r?nego rodzaju w tym dachwki ceramiczne, dachwki betonowe, blachodachwki, blachy trapezowe, papy, gonty, wszelkiego typu akcesoria dachowe, elementy komunikacji dachowej czy podbitki dachowe.

Gwarantujemy najwy?sz? jako?? obs?ugi i fachowe doradztwo techniczne. Doskona?a znajomo?? tematyki pokry? dachowych i materia?w budowlanych pozwala zapewni? dobr najlepszych produktw dla ka?dego Klienta.

 

DACHWKA CERAMICZNADACHWKA CEMENTOWABLACHODACHWKABLACHA TRAPEZPAPA GONTYDACHWKA CERAMICZNA

 

Dachwka ceramiczne to najtrwalsze i najpi?kniejsze pokrycie dachowe. Wyr?niamy dachwki zak?adkowe i dachwki karpiwki.

ZOBACZ PE?N? OFERT? DACHWEK CERAMICZNYCH

brass koramic mayer roben creatonbogen

 

MASZ PYTANIA – ZADZWO? +48 95 755 23 49

 

dachowka_ceramiczna1

 

 

 

DACHWKA BETONOWA

 

Dachwki betonowe Braas to szeroka gama produktw umo?liwiaj?ca swobodny wybr najlepszego rozwi?zania. Nasze dachwki betonowe to wiele kszta?tw i kolorw, a tak?e r?nice wynikaj?ce z ich wielko?ci i sposobu monta?u.

ZOBACZ PE?N? OFERT? DACHWEK BETONOWYCH

brass euronit

MASZ PYTANIA – ZADZWO? +48 95 755 23 49

 

cementowa

 

 

BLACHODACHWKA

 

Dachwka ceramiczne to najtrwalsze i najpi?kniejsze pokrycie dachowe. Wyr?niamy dachwki zak?adkowe i dachwki karpiwki.

ZOBACZ PE?N? OFERT? BLACHODACHWEK

balex pruszynski budmat

MASZ PYTANIA – ZADZWO? +48 95 755 23 49

 

BLACHODACHOWKA

 

 

BLACHA TRAPEZ

 

Blacha trapezowa jest wyj?tkowa dzi?ki swej prostocie i wyrazistej formie. Pozwala realizowa? efektywne konstrukcje, ktre cz?sto prze?amuj? tradycyjny podzia? na dach i fasady.

 

ZOBACZ PE?N? OFERT? BLACHODACHWEK

balex pruszynski budmat

MASZ PYTANIA – ZADZWO? +48 95 755 23 49

 

trapez

 

 

PAPA GONTY

 

Gonty to nowoczesne, trwa?e, estetyczne i bardzo lekkie pokrycie dachowe przeznaczone dla dachw sko?nych o k?cie nachylenia po?aci od 12o do 75o. Stosowane s? zarwno do pokry? nowych budynkw jak rwnie? renowacji starych dachw.

icopal villas

 

 

MASZ PYTANIA – ZADZWO? +48 95 755 23 49

 

gont

 

 

 

sztukateria

sztukateria

sztukateria

sztukateria1

Sztukateria stiuki i inne elementy dekoracyjne (np. putta, ornamenty, gzymsy wewn?trz pomieszcze?) wykonane z gipsu lub ?ywicy poliestrowej, cz?sto odlewane i montowane do pod?o?a (do ?cian, sufitw).

W chwili obecnej cz?sto zast?powane s? elementami wykonanymi ze styropianu z naniesion? pow?oka zabezpieczaj?c?. Istniej? dwie metody nak?adania warstwy zewn?trznej.

Sztukateri? mo?na podzieli? ze wzgl?du na zastosowanie. Wyr?nia si? sztukateri? elewacyjn? oraz wewn?trzn?, do ktrej zaliczaj? si? listwy przysufitowe, ?cienne, przypod?ogowe oraz rozety i ramy (obrazw, luster, itp.).

 

SZTUKATERIA WEWN?TRZNASZTUKATERIA ZEWN?TRZNASZTUKATERIA WEWN?TRZNA

 

Sztukateria wewn?trzna polieturanowa (nie gipsowa) – to takie elementy jak: listwy, coko?y, profile, plafony, obramowania, fasety, ekrany i naro?niki, portale, p?askorze?by, nisze, konsole, wsporniki, zworniki, kolumny architektoniczne, p?kolumny, bazy i g?owice kolumn, gzymsy, listwy g?adkie, listwy w ornamenty, gzymsy g?adkie, gzymsy w ornamenty, fasety g?adkie, fasety w ornamenty, elementy ozdobne, trzony kolumnowe, zwie?czenia nad okna i drzwi, rozety, rozety g?adkie, rozety w ornamenty, zdobienia okien i drzwi, medaliony, listwy ornamentowane, gzymsy ornamentowane, fasety ornamentowane, g?owice kolumn zdobione w ornamenty, ornamenty, ?uki, ramy, wn?ki, p?ki, ozdoby sufitowe i ?cienne zdobione w ornamenty, kasetony, listwy przypod?ogowe, profile ?cienne i przysufitowe, profile pod?ogowe, systemy na?cienne i inne elementy sztukaterii wewn?trznej – poliuretanowej.

MASZ PYTANIA – ZADZWO? +48 95 755 23 49

SZTUKATERIA ZEWN?TRZNA

 

Sztukateria zewn?trzna elewacyjna – to takie elementy dekoracyjne jak: listwy styropianowe, elewacyjne, przyokienne, podparapetowe, wyko?czeniowe, sufitowe, profile, gzymsy, podokienniki, coko?y, bonie, zworniki, pilastry, g?owice i bazy kolumn, p?kolumny, kolumny architektoniczne, zworniki, trzony kolumnowe, ?uki, podparapetniki, konsole, listwy do boniowania, opaski wok? okien i drzwi, boniowanie, profile podsufitowe, profile styropianowe, profile gzymsowe, profile elewacyjne, profile przysufitowe i inne elementy architektoniczne. Sztukaterie zewn?trzne elewacyjne, wyst?puj? w odcinkach 2m.

MASZ PYTANIA – ZADZWO? +48 95 755 23 49

 

 

 

okna dachowe

okna dachowe

okna dachowe

okna

W Centrum budowlanym HUBIMAR dost?pne s?

Okna dachowe o r?nych konstrukcjach i sposobach otwierania: okna obrotowe, okna o podwy?szonej osi obrotu, okna uchylno-obrotowe, okna kolankowe, wy?azy dachowe, ?wietliki dachowe.
Akcesoria do okien: ?aluzje, zas?ony, rolety wewn?trzne i zewn?trzne, markizy zewn?trzne, si?owniki, uk?ady zdalnego sterowania, systemy oddymiania.

Kolektory s?oneczne.

 

fakro okpol roto velux

 

MASZ PYTANIA – ZADZWO? +48 95 755 23 49

systemy ?cian

systemy ?cian

systemy ?cian

sciany

Zdrowy klimat w pomieszczeniach POROTON
Tysi?ce porw gwarantuje doskona?y proces dyfuzyjny. Wilgotne powietrze, ktre powstaje przy gotowaniu, w czasie k?pieli lub czynno?c fizjologicznych cz?owieka odprowadzane jest dzi?ki porom na zewn?trz z pomieszcze? i nie pozostaje w ?cianie. To znaczy, ?e o ka?dej porze roku panuje w pomieszczeniach domu odpowiednia temperatura.
Xella to systemy ?cian zewn?trznych, suchej zabudowy, ktre zapobiegaj? ucieczce ciep?a. Wsp?czynniki przenikania ciep?a bloczkw Ytong s? o wiele lepsze ni? obecnie wymagane przez polskie normy budowlane.
Silka, jak wszystkie inne produkty wapienno-piaskowe jest replik? piaskowca ska?y stanowi?cej sk?adnik skorupy ziemskiej. Sk?ada si? z tych samych minera?w, co naturalny piaskowiec.