sztukateria

sztukateria

sztukateria

sztukateria1

Sztukateria stiuki i inne elementy dekoracyjne (np. putta, ornamenty, gzymsy wewn?trz pomieszcze?) wykonane z gipsu lub ?ywicy poliestrowej, cz?sto odlewane i montowane do pod?o?a (do ?cian, sufitw).

W chwili obecnej cz?sto zast?powane s? elementami wykonanymi ze styropianu z naniesion? pow?oka zabezpieczaj?c?. Istniej? dwie metody nak?adania warstwy zewn?trznej.

Sztukateri? mo?na podzieli? ze wzgl?du na zastosowanie. Wyr?nia si? sztukateri? elewacyjn? oraz wewn?trzn?, do ktrej zaliczaj? si? listwy przysufitowe, ?cienne, przypod?ogowe oraz rozety i ramy (obrazw, luster, itp.).

 

SZTUKATERIA WEWN?TRZNASZTUKATERIA ZEWN?TRZNASZTUKATERIA WEWN?TRZNA

 

Sztukateria wewn?trzna polieturanowa (nie gipsowa) – to takie elementy jak: listwy, coko?y, profile, plafony, obramowania, fasety, ekrany i naro?niki, portale, p?askorze?by, nisze, konsole, wsporniki, zworniki, kolumny architektoniczne, p?kolumny, bazy i g?owice kolumn, gzymsy, listwy g?adkie, listwy w ornamenty, gzymsy g?adkie, gzymsy w ornamenty, fasety g?adkie, fasety w ornamenty, elementy ozdobne, trzony kolumnowe, zwie?czenia nad okna i drzwi, rozety, rozety g?adkie, rozety w ornamenty, zdobienia okien i drzwi, medaliony, listwy ornamentowane, gzymsy ornamentowane, fasety ornamentowane, g?owice kolumn zdobione w ornamenty, ornamenty, ?uki, ramy, wn?ki, p?ki, ozdoby sufitowe i ?cienne zdobione w ornamenty, kasetony, listwy przypod?ogowe, profile ?cienne i przysufitowe, profile pod?ogowe, systemy na?cienne i inne elementy sztukaterii wewn?trznej – poliuretanowej.

MASZ PYTANIA – ZADZWO? +48 95 755 23 49

SZTUKATERIA ZEWN?TRZNA

 

Sztukateria zewn?trzna elewacyjna – to takie elementy dekoracyjne jak: listwy styropianowe, elewacyjne, przyokienne, podparapetowe, wyko?czeniowe, sufitowe, profile, gzymsy, podokienniki, coko?y, bonie, zworniki, pilastry, g?owice i bazy kolumn, p?kolumny, kolumny architektoniczne, zworniki, trzony kolumnowe, ?uki, podparapetniki, konsole, listwy do boniowania, opaski wok? okien i drzwi, boniowanie, profile podsufitowe, profile styropianowe, profile gzymsowe, profile elewacyjne, profile przysufitowe i inne elementy architektoniczne. Sztukaterie zewn?trzne elewacyjne, wyst?puj? w odcinkach 2m.

MASZ PYTANIA – ZADZWO? +48 95 755 23 49

 

 

 

TRANSPORT

TRANSPORT

TRANSPORT

Centrum Budowlane Hubimar oprcz wysokiej jako?ci oferowanych materia?w budowlanych zapewnia profesjonalny transport wraz z roz?adunkiem na budowie.

okna dachowe

okna dachowe

okna dachowe

okna

W Centrum budowlanym HUBIMAR dost?pne s?

Okna dachowe o r?nych konstrukcjach i sposobach otwierania: okna obrotowe, okna o podwy?szonej osi obrotu, okna uchylno-obrotowe, okna kolankowe, wy?azy dachowe, ?wietliki dachowe.
Akcesoria do okien: ?aluzje, zas?ony, rolety wewn?trzne i zewn?trzne, markizy zewn?trzne, si?owniki, uk?ady zdalnego sterowania, systemy oddymiania.

Kolektory s?oneczne.

 

fakro okpol roto velux

 

MASZ PYTANIA – ZADZWO? +48 95 755 23 49